Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội
Mã trường: 0109

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Nhà 9 tầng, Lô 9B, KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3.540.0926
Website: trungcapcongthuong.edu.vn
Emai: tc- congthuong@hanoiedu.vn