Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Mã trường: CT39

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: 456-Minh Khai, Hà Nội | Tel:(04)8621504 | Fax:(04)8623938
353-Trần Hưng Đạo, Nam Định | Tel:(0350)848706 | Fax:(0350)845745
Website: www.uneti.edu.vn
Email: uneti@vnn.vn