Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
 2. Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội
 3. Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại
 4. Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
 5. Trường Trung Cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội
 6. Trường Trung cấp Công thương Hà Nội
 7. Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân
 8. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội
 9. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I
 10. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
 11. Trường Trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội
 12. Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
 17. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
 18. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ
 19. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
 20. Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải
 21. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà
 22. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội
 23. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
 24. Hệ Trung cấp trong Viện Đại học Mở Hà Nội
 25. Hệ Trung cấp trong Học viện Ngân hàng
 26. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công đoàn