Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh – Nghiệp vụ kinh doanh tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
 2. Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại
 3. Trường Trung cấp Công nghệ – Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn
 4. Trường Trung cấp Công thương Hà Nội
 5. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long
 6. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đông Á
 7. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Phan Chu Trinh
 8. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quang Trung
 9. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thăng Long
 10. Trường Trung cấp Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường
 11. Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
 12. Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
 17. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 18. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
 19. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
 20. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
 21. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ
 22. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
 23. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà