Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Mã trường: 0116

 

……..

 

===========================================================================================

Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội
Tel: (04) 3.881.2431 bấm số lẻ 111 hoặc 115
Website: www.bacthanglong.edu.vn
Email: tc-bacthlong@hanoi.edu.vn