Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình
Mã trường: 0115

 

…….

 
=======================================================================================

CS1: Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
CS2: Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3.784.8987