Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ TC trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trường Cao đẳng nghề)

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ TC trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trường Cao đẳng nghề)
Mã trường: GD08

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: 15A Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (04) 3 868.2917
Email: caodangnghebk@gmail.com
Website: www.hactech.edu.vn