Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Nhóm ngành Điện – Điện tử – Địện lạnh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Điện – Điện tử – Điện lạnh tại khu vực TP.Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
 2. Trường Trung Cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội
 3. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình
 4. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long
 5. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội
 6. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I
 7. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quang Trung
 8. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
 9. Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội
 10. Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
 13. Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 17. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Điện lực
 18. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
 19. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
 20. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng công trình Đô Thị
 21. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
 22. Hệ TC trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trường Cao đẳng nghề)
 23. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô
 24. Hệ Trung cấp trong Viện Đại học Mở Hà Nội