Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Mã trường: CT35

 

………..

 

===========================================================================================

Đ/c: Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Email: admin@haui.edu.vn
Điện thoại: 04.37650051 hoặc 04.37655121 (Máy lẻ 224).
Website: http://haui.edu.vn