Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 23/05/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

Mã trường: CT07

 

………

 

Thôn Kim Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
Tel. (04) 3 692.2552
Website: hict.edu.vn 
Email: sgf1@vnn.vn