Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Nhóm ngành Cơ khí

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Cơ khí tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình
 2. Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
 3. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
 4. Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy
 5. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
 6. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 8. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
 10. Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải
 12. Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
 14. Hệ TC trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trường Cao đẳng nghề)
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô
 16. Trường Trung Cấp Kỹ thuật Xe – Máy