Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Nhóm ngành Chế biến lương thực – thực phẩm

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Chế biến Lương thực – Thực phẩm tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
 2. Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm
 3. Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
 4. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thăng Long
 5. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
 6. Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
 8. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội