Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
Mã trường: CVS
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

logo Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Sứ mạng: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là một cơ sở đào tạo sinh viên thành những công dân có chuyên môn, có năng lực thực hành chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: văn hoá, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; có tri thức, đạo đức nghề nghiệp và có khả năng thích ứng, sáng tạo trong xu thế hội nhập, cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Mục tiêu: Xây dựng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học để góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.
Tầm nhìn: Nhà trường phấn đấu đến năm 2013 đạt kiểm định chất lượng đào tạo ở cấp độ 1, đến năm 2015 đạt kiểm định chất lượng đào tạo ở cấp độ 2.

===========================================================================================

Địa chỉ: 83/1 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
ĐT:(08).62861458 – Fax: (08).39210577.
Website: www.saigonact.edu.vn