Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CTU
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

logo Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc [[Bộ Tài Nguyên và Môi Trường]], trụ sở tại số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, [[Quận Tân Bình]], TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở II tại xã Tam Phước, [[TP. Biên Hòa]], tỉnh Đồng Nai; được thành lập tại quyết định số 1430/QĐ- TTg ngày 19 – 8 – 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh với bề dày lịch sử 35 năm xây dựng và phát triển của Trường.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ Đại học, Cao Đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học các ngành và chuyên ngành chủ yếu.

===========================================================================================

Địa chỉ: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1 – Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39916415
Website: www.tnmthcm.edu.vn