Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 28/01/2020

Trường CĐ Tài chính Hải quan

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Tài chính Hải quan
Mã trường: CTS
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Tài chính Hải quan

logo Trường CĐ Tài chính Hải quan

Trường Cao đẳng Tài Chính – Hải Quan có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chinh, hải quan và các ngành nghề khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng và trung cấp; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, hải quan; cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan không ngừng phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính, hải quan; nâng cấp thành trường Đại học, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực phía Nam.

 

===========================================================================================

Địa chỉ: B2/1A Đường 385 – Phường Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 – TP.HCM
Tel: (08)37307571 / Fax: (08)37307567
Email: info@tchq.edu.vn
Website: http://www.tchq.edu.vn