Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II
Mã trường: 
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II

logo Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II

Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM là trường đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật, công nhân cơ điện và công nhân một số ngành công nghiệp nhẹ.
Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở của xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu – một xí nghiệp tư nhân bị phá sản. Ban đầu, Trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp nhẹ theo quyết định số 92/CNn-CBĐT-B ngày 20 tháng 10 năm 1976 (được đổi tên từ Trường Phổ thông Công nghiệp do cơ quan Bộ Nội vụ ở Miền Nam bàn giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ).
Trường được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ Kinh tế, cán bộ Trung học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cơ điện và công nghiệp nhẹ (bao gồm các ngành nghề: Dệt, Da, may mặc, giấy, sành sứ, thủy tinh …) cho các đơn vị thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở các tỉnh phía Nam.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Q.9, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+848) 37313631-Fax: (+848) 38978501
Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Website: http://www.teiuns.edu.vn