Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 28/01/2020

Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CKD
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh

logo Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại.
Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia.
Trường thực hiện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học, thực hiện tư vấn, dịch vụ Thương mại cho các tổ chức kinh tế xã hội.
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại được nâng cấp từ Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương, là Trường được hợp nhất từ các trường.

===========================================================================================

Địa chỉ:  287 Phan Đình Phùng, phường15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3844 6320 – 3845 9971
Email: cofer@ktdn.edu.vn
Website: www.ktdn.edu.vn