Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CET
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

logo Trường CĐ Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 4756/ QĐ – BGD&ĐT ngày 26/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trường có tên ban đầu là “ Trường Cao Đẳng Tư Thục Kinh tế – Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh”
Vào ngày 17/10/2006 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào Tạo ra quyết định số 58/42/ QĐ – BGD&ĐT đổi tên “ Trường Cao Đẳng Tư thục Kinh tế – Công nghệ TP Hồ Chí Minh” thành “ Trường Cao Đẳng Kinh tế – Công nghệ TP Hồ Chí Minh” như hiện nay. Tên tiếng Anh là HoChiMinh city Institute of Applied Science & Technology (HIAST).
Trường trực thuộc và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đào tạo và đào tạo nâng cao những cử nhân có kiến thức và kỹ năng thực hành về công nghệ và kinh tế ở trình độ Cao đẳng và Trung cấp thuộc các lĩnh vực khoa học ứng dụng.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 08, đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phương 15, Quận 11, TP.HCM
ĐT: (08) 62 933 744 – 62 648 952
Email: phongdaotao@hiast.edu.vn
Website: www.hiast.edu.vn