Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 28/01/2020

Trường CĐ Giao thông vận tải 3

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Giao thông vận tải 3
Mã trường: CGS
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ giao thông vận tải 3

logo Trường CĐ giao thông vận tải 3

Tiền thân của Trường Cao đẳng GTVT III là Trường TH GTVT 6 được thành lập theo quyết định số 4942/QĐTC ngày 28/12/1976 của Bộ GTVT. Ngày 13/02/1990 Bộ trưởng Bộ GTVT ra quyết định 199/QĐ/TCCB-LĐ đổi tên Trường Trung học GTVT 6 thành Trường Trung học Giao thông vận tải Khu vực III trực thuộc Bộ GTVT.
3 năm qua, bằng nỗ lực của tập thể thầy và trò, nhà trường đã không ngừng vươn lên khẳng định vai trò của mình trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực của quốc gia. Từ chỗ là 1 trường Trung Học, chỉ có một chi bộ đảng với 12 đảng viên, ba phòng chức năng và một số bộ môn trực thuộc, đến nay trường đã được nâng lên bậc CĐ, có 01 Đảng bộ với 11 chi bộ, 90 đảng viên; nhà trường hiện có 344 cán bộ, giáo viên, công nhân viên (trong đó có 236 giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng); 06 phòng ban chức năng (bao gồm: phòng Đào tạo, Công tác học sinh, Tài chánh, Tổ chức – Hành chính, KHCN và QHQT, Khảo thí); 08 khoa (bao gồm: khoa CS-CB, Công trình, Xây dựng, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ Thông tin, Lý luận chính trị, Tại chức); 02 Bộ môn trực thuộc BGH (bao gồm: Bộ môn Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Quốc phòng); 07 trung tâm và đơn vị phục vụ đào tạo (bao gồm: trung tâm Đào tạo và thực nghiệm cơ giới, trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ GTVT, trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và luyện thi đại học, trung tâm Khoa học công nghệ Cơ điện và Môi trường, TT. Thông tin-Thư viện, Xưởng thực tập, Tổ Quản trị mạng).

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 189 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3 8 750 592
Email: thuonggt3@yahoo.com.vn
Website: www.hcmct3.edu.vn