Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CDE
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

logo Trường CĐ Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Điện lực lực TP Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Kỹ thuật Gia định của chế độ cũ, sau ngày Miền Nam giải phóng, Trường được Bộ Đại học &Trung học chuyên nghiệp tiếp quản, đến 20/10/1976 tại QĐ số 101/TTg của Thủ tướng Chính phủ và QĐ số 05/VPQĐ của Bộ Đại học &Trung học chuyên nghiệp, Trường được bàn giao cho Bộ Điện Than mà trực tiếp là Công ty Điện lực Miền Nam quản lý, lúc đó Trường mang tên Trường Công nhân Kỹ thuật điện. Năm 1997 tại QĐ số 818/QĐ–TCCB của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp, Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung học Điện 2 trực thuộc Công ty Điện lực 2. Ngày 06/04/2000 tại QĐ số 25/2000/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Trường được chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Đến ngày 21/09/2005 tại QĐ số 5314/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh.

===========================================================================================

Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Q12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84.8. 38919013(Tổng đài) – 22155661/38919461- Fax: +84.8.38919049
Email: hepc@hepc.edu.vn
Website: http://www.hepc.edu.vn