Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Dân lập Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Dân lập Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CDC
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Dân lập Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh

logo Trường CĐ Dân lập Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh

01/03/2000 Hội đồng sáng lập do ông Đặng Văn Thân làm chủ tịch có công văn số 70-REH/VTĐT kèm hồ sơ xin phép thành lập Trường Cao đẳng Dân lập Công nghệ Điện tử Tin học Viễn thông Tp.HCM
31/05/2000 UBND Tp.HCM có công văn số 1821/UB-VX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc chấp thuận và đề nghị Bộ ra quyết định thành lập trường theo thẩm quyền
05/06/2000 Chính phủ ra nghị quyết số 07/2000NQ-CP về việc xây dựng và phát triển Công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005
18/07/2000 Chính phủ ký quyết định số 86/2000/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế Trường Đại học Dân lập
02/08/2000 Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 7246/TCCB, về việc hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ xin thành lập trường theo quy chế trường Đại học Dân lập vừa được chính phủ ban hành.
26/09/2000 Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn số 8956/TCCB trình chính phủ xem xét thẩm định 6 trường ĐH, CĐ ngoài công lập thuộc diện ưu tiên cho thành lập trước, trong đó có Trường Cao đẳng dân lập Công nghệ Điện – Tin học – Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh
===========================================================================================

Địa Chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84 8) 38605003 – (84 8) 38605004 ● Fax: (84 8) 39733537
Email: contact@itc.edu.vn
Website: www.itc.edu.vn