Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
Mã trường:CBC
Giới thiệu sơ lược

log Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

log Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

“Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước”.
Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ cấp.
*  Đào tạo chuyên viên kỹ thuật bậc trung cao theo các hệ đào tạo: Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy, Kỹ thuật viên có bậc thợ từ 3/7 trở lên, Nhà quản trị có khả năng am hiểu về công tác quản trị doanh nghiệp từ cấp Phòng Ban, Phân xưởng trở lên.
*  Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới nhằm phục vụ sự phát triển công nghệ ở các KCX và KCN tập trung.
*  Đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật hiện đang công tác tại các KCX – KCN . Xây dựng chương trình đào tạo, nhận đào tạo và nhận xét cấp chứng chỉ bậc thợ cho các nhà máy, xí nghiệp
*  Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới nhằm phục vụ sự phát triển công nghệ ở các khu công nghiệp tập trung và các ngành công nghiệp mũi nhọn khác.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 15, Đường Trần Văn Trà, KP1, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 54 135 008     Fax:(84-8) 54135012
Email: daotao@ctim.edu.vn
Website: www.ctim.edu.vn