Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/09/2019

Trường CĐ Bách Việt

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Bách Việt
Mã trường: CBV
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Bách Việt

logo Trường CĐ Bách Việt

Trường Cao đẳng Bách Việt cam kết với xã hội đem lại giá trị giáo dục cốt lõi là Chuẩn mực – Chất lượng – Chuyên nghiệp. Để đạt được giá trị đó, Trường đề cao mục tiêu xây dựng môi trường học tập tự chủ, khuyến khích người học chủ động phát huy những sáng tạo của mình và rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng học suốt đời. Sau khi tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Bách Việt, người học hội đủ các yếu tố về phẩm chất đạo đức, về sức khoẻ, về kiến thức chuyên môn, về kỹ năng hành nghề để hội nhập thành công vào môi trường nghề nghiệp.
Tiền thân của trường Cao đẳng Bách Việt là trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về: Nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo. Tất cả được đánh dấu bằng sự kiện vào năm 2006 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4823/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Bách Việt.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62 574 595 – (08) 62 574 597
Email: tuyensinh@bachviet.edu.vn
Website: www.bachviet.edu.vn