Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Truyền hình

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Truyền hình
 Mã trường: CTV
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Truyền hình

logo Trường CĐ Truyền hình

Trường Cao đẳng Truyền hình, tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật Phát thanh được thành lập ngày 10-3-1956 tại Đài Phát thanh Mỹ Trì, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp cho các đài truyền thanh, phát thanh trong cả nước. Ngày 10-3 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của trường.
Sau nhiều lần tách nhập, đổi tên, đổi cơ quan chủ quản và di chuyển địa điểm tới 6 lần qua nhiều địa bàn. Năm 1973, trường được cấp 20.000 m2 tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (cũ) (nay thuộc Thành phố Hà Nội) để xây dựng trường.
Hiện nay nhà trường đang tích cực đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đổi mới các chương trình đào tạo, đề cương môn học theo hướng sát với yêu cầu thực tế nhằm đáp ứng đòi hỏi về chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.
===========================================================================================

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín –  TP Hà Nội – Việt Nam
Tel : (84-04) 33853241-Fax : (84-04) 33851592
Email : ctv@vtv.gov.vn