Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường CĐ nghề Phú Châu

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ nghề Phú Châu
Mã trường: 
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Ngề Phú Châu

logo Trường Cao đẳng Ngề Phú Châu

Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.
• Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
• Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
• Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.
Chiến lược:
• Phát triển đào tạo: Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, từng bước đạt trình độ khu vực và quốc tế. Phát triển một số ngành mũi nhọn, tạo khả năng thương mại và hợp tác quốc tế.
• Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ: Xây dựng trường thành một cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tăng các nguồn thu ngoài đào tạo như từ các hoạt động KH và công nghệ, sản xuất và dịch vụ.
• Phát triển hợp tác quốc tế: Không ngừng phát triển quan hệ hợp tác về đào tạo, khoa học công nghệ và sản xuất với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế.
===========================================================================================

Địa chỉ: Trường Cao đẳng nghề Phú Châu, Số 121, Đường 32, Cầu Diễn, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-04) 3763 8989 / (84-04) 2241 5801-Fax: (84-04) 3763 9314
Email: info@pcc.edu.vn
Website: http://pcc.edu.vn