Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 07/06/2020

Trường CĐ Y tế Thanh Hóa

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Thanh Hóa

Mã trường: CYT

Giới thiệu sơ lược

logo Trương CĐ y tế Thanh Hóa

logo Trương CĐ y tế Thanh Hóa

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là trường cao đẳng trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường thành lập theo quyết định số 62/CP ngày 21/02/1981 của Hội đồng chính phủ, trên cơ sở trường trung học Y tế Thanh Hóa. Địa điểm trường đóng tại số 177 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.[1] Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng về y, dược khoa bằng các hình thức tập trung dài hạn, bổ túc ngắn hạn và tại chức, đáp ứng nhu cầu của tỉnh Thanh Hóa về cán bộ y tế.

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học – kỹ thuật đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành y tế và cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phấn đấu trở thành trường Đại học Y trong hệ thống các trường Đại học Y- Dược Việt Nam phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội cho đất nước.

================================================

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: 177 Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3 950 509 – 3 951 081
Website: www.cyt.edu.vn