Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang
Mã trường: CDK
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

logo Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

Trường Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật & Du Lịch Nha Trang là trường công lập, nằm trong hệ thống các trường Đại học – Cao đẳng của cả nước, trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chịu sự quản lý của Bộ Văn Hóa Thông Tin, Tổng cục Du lịch về nội dung đào tạo; là đơn vị sự nghiệp có thu, có tài khoản và con dấu riêng. Thực hiện nhiệm vụ quản lý quá trình đào tạo theo điều lệ trường Cao đẳng và Luật giáo dục.
Nhà trường có chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý và tác nghiệp các hoạt động Văn hoá Nghệ thuật – Du lịch có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường Cao đẳng , Đại học, Học viện ở trong nước và quốc tế, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, sinh viên có trình độ đại học và sau đại học.
Với sự phát triển nhanh về quy mô ngành nghề đào tạo trước nhu cầu của xã hội, năm 2003, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Khánh Hòa đã đệ trình đề án xin nâng cấp thành trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nha Trang. Ngày 05/7/2004. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nha Trang chính thức được thành lập.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 52 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, TP Nha Trang.
Điện thoại: (058) 2 230 056 – (058) 3 831 170
Email: admin@cdk.edu.vn
Website: www.cdk.edu.vn