Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An
Mã trường: CVV
Giới thiệu sơ lược

logo Trường cao dẳng Căn hóa nghệ thuật Nghệ An

logo Trường cao dẳng Căn hóa nghệ thuật Nghệ An

Trường VHNT NA được thành lập từ năm 1967. Trường ra đời trong hoàn cảnh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi cả dân tộc đối mặt với kẻ thù bằng “Tiếng hát át tiếng bom”. Những “chiến sỹ văn hoá”, được nhà trường đào tạo, đã kịp thời góp phần cùng quân và dân tỉnh nhà chống chiến tranh phá hoại trên quê hương. Trải qua 7 lần di chuyển địa điểm trong chiến tranh, từ Thịnh Sơn (Đô Lương), Nghi Mỹ (Nghi Lộc), Nghĩa Tiến (Nghĩa Đàn), Nghi Trường (Nghi Lộc), Diễn Đoài (Diễn Châu), Nghi Đức (Nghi Lộc), đến Hưng Lộc – thành phố Vinh.
Tháng 3/2004, Bộ GD& ĐT đã ra quyết định thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An trên cơ sở Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật. Đây là những điều kiện để nhà trường tiếp tục phát huy năng lực đào tạo của mình, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của Tỉnh nhà và của vùng khu IV cũ.
Hoạt động của nhà trường luôn gắn liền với văn hoá cơ sở, để nâng cao trình độ và chuẩn hoá cán bộ đang công tác trong ngành Văn hoá Thông tin, các ngành và các huyện, thành thị. Từ năm 1995 đến nay, nhà trường đã liên kết với Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW mở các lớp cho đối tượng đã có bằng trung cấp để nâng cao trình độ.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên – Hưng Lộc – TP Vinh – Nghệ An.
Điện thoại: (038) 3 565 882
E-mail: cdvhntna@vnn.vn
Website: http://www.vhna.edu.vn