Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Sư phạm Gia Lai

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Gia Lai
Mã trường: C38
Giới thiệu sơ lươc

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai ban đầu là trường Sư phạm cấp II Gia Lai -Kon Tum được thành lập tháng 11 năm 1979 theo Quyết định số 159/UB-TC ngày 02/01/1979 của UBND tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Tháng 03/1990 trường được Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 97-HĐBT ngày 27/03/1990 công nhận trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai – Kon Tum nay là trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
Sau 10 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… có hiệu quả, trường đã thực sự trưởng thành, đủ sức đào tạo bồi dưỡng giáo viên cấp II có trình độ chuẩn. Ngày 27 tháng 3 năm 1990 Nhà trường đã được Hội đồng Bộ trưởng nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm tại Quyết định số 97/ HĐBT.
Năm học 1991 – 1992, nhằm sắp xếp mạng lưới trường, tỉnh đã có quyết định sát nhập trường Cán bộ Quản lý giáo dục vào trường Cao đẳng Sư phạm. Cũng trong năm học này, sau khi tỉnh Gia Lai – Kon Tum phân lại địa giới hành chính, trường Cao đẳng Sư phạm thuộc địa giới tỉnh Gia Lai và trường được lấy tên như hiện nay. Năm học 1993 – 1994 sát nhập trường THSP Mầm non vào trường CĐSP.

===========================================================================================

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP.Plây ku, tỉnh Gia Lai
ĐT: (059) 3877365
Website: cdsp.gialai.edu.vn