Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Điện lực miền Trung

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Điện lực miền Trung
Mã trường: CLD
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Điện lực miền Trung

logo Trường CĐ Điện lực miền Trung

Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung được thành lập theo quyết định số 23/ĐL-TCCB ngày 9/6/1983 của Bộ Điện lực, được nâng cấp thành Trường Cao đẳng theo quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là trường Cao đẳng công lập chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (viết tắt là EVN), sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ Ngành liên quan; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế độ áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập.
1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn về chuyên ngành Điện lực và các ngành nghề khác theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo quy định tại Luật Giáo dục.
2. Nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học công nghệ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; phục vụ quản lý, sản xuất – kinh doanh của ngành điện và sự phát triển kinh tế xã hội.
3. Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc công nhân theo kế hoạch của EVN và theo hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

===========================================================================================

Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất Thành – Hội An – Quảng Nam
Điện thoại: 0510 2212202
Email: cdmt@cdmt.edu.vn
website: www.cdmt.vn – www.cdmt.edu.vn