Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long
Mã trường: C57
Giới thiệu sơ lược

Ngày 03/11/1976 Bộ Giáo dục ký Quyết định số 2317/QĐ-BGD thành lập Trường Sư phạm cấp 2 Cửu Long, có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 (Trung học cơ sở) cho tỉnh Cửu Long (gồm 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh hiện nay).
Ngày 27/03/1990 Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 97/QĐ-HĐBT công nhận Trường Sư phạm cấp 2 Cửu Long thành Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long.
Năm 1992. sau khi tách tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long trở thành Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long.
Ngày 07/08/1995, UBND Tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 981/QĐ-UBND nhập Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long và Trường Trung học sư phạm Vĩnh Long thành Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long.

===================================================

75 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long;
ĐT: (070) 3830526
Website: cdspvinhlong.edu.vn