Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau
Mã trường: D61
Giới thiệu sơ lượ

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau

Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau là thành lập một cơ sở đào tạo công lập, đa ngành, đa cấp nhằm đáp ứng tại chỗ nhu cầu thiết yếu về đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho một số lĩnh vực kinh tế – xã hội, một số ngành kinh tế đặc trưng của địa phương, đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu đa dạng về học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhân dân.
Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu : Tài chính ngân hàng, kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, cơ khí nông nghiệp, giao thông, xây dựng dân dụng, xây dựng công trình nông thôn, trồng trọt, lâm nghiệp, quản lý đất đai, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, ngoại ngữ ; đào tạo chuyển tiếp đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương, cũng như tạo điều kiện cho người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 126 đường 3/2 Phường 6 Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: (0780) 3 828 234
Email: cdcd.d61@moet.edu.vn
Website: http://caodangcongdong.camau.gov.vn