Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Bến Tre

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Bến Tre
Mã trường: C56
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Bến Tre

logo Trường Cao đẳng Bến Tre

Trường Cao đẳng Bến Tre là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Nhà trường đã đào tạo trên 15 ngàn cử nhân Cao đẳng, cán bộ kỷ thuật trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề đảm bảo chất lượng phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
Quy mô và loại hình đào tạo không ngừng được mở rộng, đội ngũ giảng viên, giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng, học tập nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư ngày càng đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế  xã hội.
Mục tiêu đến năm 2015  được xác định là: Phát triển một cách hợp lý quy mô đào tạo ở các trình độ, có chất lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Tỉnh và vùng lân cận; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH-CN và các hoạt động phục vụ cộng đồng khác, trở thành trung tâm tri thức – văn hóa của địa phương. Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ hội nhập. Tiếp tục thực hiện quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, giáo viên về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tích cực đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại phục vụ quá trình đào tạo. Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học để ngày càng có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh. Không ngừng nâng cao đời sống CBVC và điều kiện sinh hoạt, học tập của HSSV. Giữ vững khối đoàn kết trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

===========================================================================================

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3822304
Website: www.cdbt.edu.vn