Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Y tế Quảng Ninh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Quảng Ninh
Mã trường: CYQ
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

logo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh, tiền thân là trường Trung học y tế được thành lập từ năm 1960, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ trung cấp và sơ cấp. Do nhu cầu đào tạo ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trong thời đại mới, năm 2005 trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng theo quyết định số: 1003/QĐ-BGD& ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cam kết đào tạo nguồn nhân lực y dược có chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
– Xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh trở thành Trường Đại học Điều dưỡng Quảng Ninh – cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y dược có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
– Mở rộng quy mô đào tạo, đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy
– Hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị
–  Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào công tác đào tạo
– Xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và đào tạo.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 5, Phố Hải Sơn, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3837 977 – Fax: 033 3837 977
Email: cyq@cdytquangninh.edu.vn
Website: http://cdytquangninh.edu.vn