Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Y tế Phú Thọ

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Phú Thọ
Mã trường: CYP
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

logo Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là cơ sở đào tạo công lập,là một trường trực thuộc Tỉnh đào tạo cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khác, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.
Với nhiệm vụ chính trị được giao là đào tạo nhân lực cho ngành y tế với trình độ trung cấp, cao đẳng với nhiều chuyên ngành và hướng phát triển của trường sẽ trở thành Trường Đại học điều dưỡng vào năm 2015, mặt khác vừa phát triển đào tạo vừa nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên vì vậy mục tiêu của nhà trường phấn  đấu đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững để từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường, do vậy mục tiêu đề ra đảm bảo sát với thực tế, có tính khả thi, song cũng phải có tính chiến lược phù hợp với tầm nhìn chiến lược lâu dài của cả ngành đào tạo trên cả nước và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phố Cao Bang- phường Trường Thịnh- thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3822749- 0210.3714143 – Fax: 0210.3710796
Email: CYP.edu@gmail.com
Website: www.cyp.edu.vn