Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Y tế Lạng Sơn

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Lạng  Sơn
Mã trường: CYL
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

logo Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 5354/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/9/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở trường Trung học Y tế Lạng Sơn. ngày 20/11/2006 Tỉnh Lạng sơn đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập trường CĐYT Lạng sơn.
ào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng.
– Tiến hành Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó chủ yếu là khoa học công nghệ về sức khoẻ và giáo dục.
– Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc.
– Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên.
– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi và giới.
– Tuyển sinh và quản lý người học.
– Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
– Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 11 đường Hoàng Văn Thụ – P. Chi Lăng – TP. Lạng Sơn.
ĐT: 0253.812580; -Fax: (025) 3812074
Website: www.cdytlangson.edu.vn