Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Y tế Hà Nam

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Hà Nam
Mã trường: CYH
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

logo Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, tiền thân là Trường Trung học Y tế Hà Nam được thành lập theo Quyết định số: 770/1999/QĐ-UB ngày 26/8/1999 của UBND tỉnh Hà Nam, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ trung cấp và dưới trung cấp. Do nhu cầu đào tạo ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trong thời đại mới, ngày 31/10/2007 trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng theo Quyết định số:6875/QĐ-BGD& ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam cam kết đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
– Mở rộng quy mô đào tạo, đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy.
– Hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.
–  Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào công tác đào tạo.
– Xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và đào tạo.
– Liên kết và hợp tác với các đơn vị trong nước và nước ngoài, gắn đào tạo với tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến – phường Lê Hồng Phong – TP Phủ Lý – tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.851.189-Fax : 03513.851.189
Email:  cdythanam@vnn.vn
Website: www.cdyhanam.edu.vn