Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
Mã trường: CVD
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

logo Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long tiền thân là Trường sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh, được thành lập tháng 1 năm 1970 tại thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin, nhiệm vụ lúc đầu của trường là bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phong trào văn hóa thông tin cơ sở, đào tạo cán bộ văn hóa nghệ thuật có trình độ sơ cấp phục vụ công tác chính trị của địa phương.
Ngày 3 tháng 8 năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4384/QĐ-BGD&ĐT nâng cấp trường thành trường Cao đẳng và đổi tên thành trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.
Các loại hình đào tạo của Trường rất đa dạng như: chính quy, liên thông, hoàn chỉnh kiến thức, vừa làm vừa học. Trường thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, đa cấp, đa ngành và liên thông trong đào tạo.
Các Khoa đào tạo hiện nay của Trường bao gồm: Quản trị kinh doanh khách sạn- nhà hàng; Quản trị lữ hành hướng dẫn; Nghiệp vụ Văn hóa; Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc; Hội họa và Sư phạm Mỹ thuật; Nhạc cụ hiện đại và truyền thống, Diễn viên múa.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (033) 3 825301 – (033) 3 811240
Email: Halongact@Halongact.edu.vn
Website: halongact.edu.vn