Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Thái Bình

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Thái Bình
Mã trường: CNB
Giới thiệu sơ lược

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình (tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hoá Thông tin thành lập năm 1975) được thành lập đến nay đã 36 năm; năm 1988, Trường được nâng cấp lên Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật, đến tháng 12/2005 được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước cùng đi lên CNXH. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước, ngày 05/07/1975 UBND tỉnh Thái Bình có quyết định số 54/TC- NV về việc thành lập trường Nghiệp vụ VHTT Thái Bình. Chức năng, nhiệm vụ của Trường là đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn cán bộ nghiệp vụ VHTT cho phong trào cơ sở với các chuyên ngành chủ yếu là diễn viên, nhạc công chèo, bảo tàng, giáo dục truyền thống, thư viện xã, chủ nhiệm nhà Văn hoá, kẻ vẽ, biên tập truyền thanh và nhạc cụ dân tộc, đối tượng là cán bộ VHTT các xã, phường, thị trấn; đào tạo công nhân kỹ thuật cho một số đơn vị trong ngành VHTT. Biên chế của Trường có 13 CBGV – là cán bộ của các đơn vị sự nghiệp của Ty VHTT được điều ra vừa làm công tác xây dựng, quản lý và giảng dạy.

===========================================================================================

Đạ chỉ: 117 Hoàng Công Chất – P. Qung Trung – Tp Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0303 641741 Fax: 0363 838584
Website: http://www.cdvhntthaibinh.edu.vn