Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Thủy lợi Bắc Bộ

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Thủy lợi Bắc Bộ
Mã trường: CTL
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ

logo Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ

Ngày 15/11/1945 Bộ trưởng Bộ giao thông công chính Đào Trọng Kim ký nghị định thành lập trường Cao đẳng công chính và khai giảng khoá học đầu tiên.
Tháng 10-1947 Trường mở lại lớp học và sơ tán tại các nơi như Hà Đông, Ninh Bình.
Năm 1949 Trường đổi tên thành Cao đẳng kỹ thuật
Từ năm 1951 đến 1954 trường sơ tán về Tuyên Quang.
Năm 1958 Bộ Thuỷ lợi thành lập và Trường mang tên Trung cấp Thuỷ lợi Trung ương. Trường đặt tại Hà Nội, Hà Đông. Từ năm 1970 đến nay trường đóng cơ sở tại Phủ Lý, Hà Nam.
Trường mang tên trung học Thuỷ lợi I từ đó và nhận nhiệm vụ chia sẻ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên với 3 trường trong những năm đầu xây dựng cơ sở vật chất và chương trình, giáo trình giảng dạy.
Năm 1982 Trường Trung học Thuỷ lợi miền Núi (Thái Nguyên) sau 20 năm tồn tại và phát triển sáp nhập về Trường cùng toàn bộ nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp thuỷ lợi cho 6 tỉnh Miền Núi phía Bắc. Năm 1981 Trường Công nhân kỹ thuật khoan Xuân Mai sáp nhập về Trường, trường nhận thêm nhiệm vụ đào tạo ngành khoan thăm dò địa chất công trình.

===========================================================================================
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc – TP.Phủ Lý – Hà Nam
Điện thoại : 0351 3 840 246 – Fax : 0351 3 840 246
Email : info@caodangthuyloibacbo.edu.vn
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn