Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc
Mã trường: C16
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

logo Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số: 192/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở trường Trung học Sư phạm Vĩnh Phúc.
Ngày 15/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số: 4680/QĐ-BGDĐT về việc đổi tên trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc thành trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc là cơ sở giáo dục công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.
Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở có trình độ Cao đẳng Sư phạm ; Bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các trường phổ thông ; Liên kết với trường các trường Đại học đào tạo giáo viên Tiểu học, THCS có trình độ Đại học ; Liên kết với các trường Đại học đào tạo một số ngành khoa học kỹ thuật cần thiết cho tỉnh như: Cao đẳng Công nghệ thông tin, Cao đẳng Thông tin- Thư viện.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.868.188 ; FAX: 02113.854.243
Website: http://www.caodangvinhphuc.edu.vn
Email: cdvinhphuc@gmail.com