Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Thái Bình
Mã trường: C26
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Thía Bình

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Thía Bình

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình được thành lập năm 1959 từ trường Trung cấp Sư phạm với nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp II có trình độ 7+2, trải qua nhiều thời kỳ 7+3, 10+1, 10+3, đến ngày 21 tháng 3 năm 1978 trường được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là Trường Cao đẳng Sư phạm.Nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo giáo viên Trung học cơ sở và Tiểu học có trình độ cao đẳng.Mục tiêu của Nhà trường là phấn đấu trở thành Trường Đại học Thái Bình đa ngành, đa nghề và nghiên cứu khoa học phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.Trường có nhiều quan hệ với các trường cao đẳng và đại học trong cả nước…

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường Chu Văn An – phường Quang Trung, TP. Thái Bình
Điện thoại: 036.3839.901; 036.3844833.
Website: www.cdsptb.edu.vn
E-mail: cdsptb@yahoo.com