Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang
Mã trường: C18
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, tiền thân là Trường Sư phạm trung cấp Bắc Giang, được thành lập ngày 06/01/1960. Năm 1981 trường được công nhận là trường Cao đẳng sư phạm thuộc hệ thống trường đại học trong cả nước. Năm 2009 Trường được Bộ giáo dục và đào tạo quyết định chuyển đổi thành trường đào tạo đa ngành có tên là Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (Tiểu học và Trung học cơ sở); đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
Hiện nay Trường có 175 CBGV, trong đó có 127 giảng viên. Trình độ chuyên môn của giảng viên 100% đạt chuẩn, có 69 Thạc sĩ, 04 nghiên cứu sinh và 16 giảng viên đang học Thạc sĩ.
Trường Cao đẳng Ngô Gia tự đã đào tạo hơn 30 chuyên ngành Sư phạm và 10 ngành Cao đẳng ngoài sư phạm, bao gồm: Tiếng Anh, Kế toán, Quản trị văn phòng, Thư viện – Thông tin, Thư ký văn phòng, Quản trị kinh doanh, Hành chính – Văn thư, Công nghệ thiết bị trường học, Quản lý văn hoá, Tin học.

===========================================================================================

Địa chỉ: Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại : (0240) 3 854 230     Fax : (0240) 3 854 230.
Email: tuyensinh@edunet.com.vn
Website : http://www.cdbacgiang.edu.vn