Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Sư phạm Nam Định

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Nam Định
Mã trường: C25
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng sư Phạm Nam Định

logo Trường Cao đẳng sư Phạm Nam Định

Năm 1965 tỉnh Nam Hà được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Nam Định và Hà Nam.
– Năm 1969 trường sư phạm cấp II Nam Hà được thành lập.
– Năm 1976 tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình.
– Năm 1978 trường Sư phạm 10+3 Hà Nam Ninh được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Ninh (đóng tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản).
– Năm 1990 trường chuyển về địa chỉ 813 – Trường Chinh – Thành phố Nam Định.
– Năm 1992 tỉnh Ninh Bình được tách ra, trường đổi tên là trường Cao đẳng Sư phạm Nam Hà
.
– Năm 1994 trường Cán bộ quản lý giáo dục Nam Hà sát nhập vào trường Cao đẳng Sư phạm Nam Hà – Năm 1997 tỉnh Hà Nam được tách ra, trường đổi tên là trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

===========================================================================================

Địa chỉ: 813 – Trường Chinh – Tp Nam Định
Điệnthoại:  03503 648351
Website: http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com