Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Sư phạm Cao Bằng

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Cao Bằng
Mã trường: C06
Giới thiệu sơ lược 

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng là nơi đào tạo đội ngũ sư phạm cho tỉnh nhà, từ lớp sư phạm đầu tiên năm 1948 đến Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng hôm nay, 60 năm qua Trường đã đào tạo được hàng vạn giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của Tỉnh nhà và một số tỉnh bạn.
Ra đời trong điều kiện khó khăn, gian khổ của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và trưởng thành trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bất kỳ trong điều kiện, hoàn cảnh nào các thế hệ các thầy cô giáo của Trường luôn luôn đem hết tâm sức của mình làm tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các thế hệ học sinh luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành những giáo viên mẫu mực sau khi ra trường mang kiến thức toả ra các địa phương tiếp tục làm công tác trồng người, tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho quê hương, cho đất nước.

===========================================================================================

Đị chỉ: Km4, Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3 750 935 – Fax: (026) 3 750 211
Email: info@suphamcaobang.edu.vn
Website: www.suphamcaobang.edu.vn