Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh
Mã trường: C19
Giơi thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Trường CĐSP Bắc Ninh được thành lập ngày 24/6/1998 trên cơ sở sát nhập Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục Bắc Ninh với phân hiệu CĐSP Bắc Ninh sau khi tái lập tỉnh. Trong những năm đầu xây dựng và phát triển, trường CĐSP Bắc Ninh đó cú nhiều thuận lợi cơ bản song cũng gặp không ít những khó khăn. Ngay sau khi thành lập, nhà trường đó được Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND, Sở GD&ĐT Bắc Ninh quan tâm và tạo những điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất và một số thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác dạy và học. Tháng 10/1998, Ban giám hiệu đầu tiên của trường chính thức được kiện toàn. Tháng 01/1999 Ban chấp hành Đảng ủy lâm thời nhà trường được thành lập. Tháng 02/1999 công Đoàn trường đó tiến hành Đại hội khóa I. Sự ra đời của BGH, BCH Đảng ủy lâm thời, BCH công đoàn và BCH Đoàn thanh niên của nhà trường là một bước ngoặt trong việc kiện toàn bộ máy lónh đạo nhà trường, tạo ra động lực để đẩy mạnh mọi hoạt động và là điều kiện quan trọng để đưa hoạt động của nhà trường vào nề nếp.

===========================================================================================

Địa chỉ: Khu 10 – P. Đại Phúc – TP. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh
Tel: 0241.3.822.723 – Fax: 0241.3.827.270
Email: info@cdspbacninh.edu.vn
Website: http://www.cdspbacninh.edu.vn