Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường CĐ nghề Vinashin Hải Phòng

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ nghề Vinashin Hải Phòng

Mã trường: 

Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Nghề Vinashin

logo Trường Cao đẳng Nghề Vinashin

Trường Cao đẳng nghề VINASHIN thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 2002, với tên gọi ban đấu là: Trường Đào tạo Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp Tàu thủy I.
* Khai giảng khóa đầu tiên ngày 26 tháng 12 năm 2005.
* Ngày 31 tháng 7 năm 2006 trường được đổi tên thành: Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ Công nghiệp Tàu thủy I.
* Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội ký quyết định số 1873 thành lập Trường Cao đẳng nghề VINASHIN trên cở sở nâng cấp trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp Tàu thủy I.

 Đào tạo trình độ cao đẳng nghề các ngành đóng tàu, thuyền viên – sỹ quan đi tàu biển, kinh tế,…
– Đào tạo trình độ trung cấp nghề ngành công nghiệp tàu thuỷ, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
– Đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ quản lý cho các đơn vị thành viên Vinashin. Bồi dưỡng ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho tu nghiệp sinh lao động ở nước ngoài.
– Liên kết với các trường Đại học đào tạo kỹ sư chuyên ngành công nghiệp tàu thuỷ.
– Đào tạo nâng cao cấp chứng chỉ Hàn tiêu chuẩn quốc tế.
=====================================================
Địa chỉ: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tel: 0313.534.435 (máy lẻ 119)
Email: vinashincollege@vnn.vn