Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên
Mã trường: CTN
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chinh Thái Nguyên

logo Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chinh Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên tiền thân là trường TH kinh tế Bắc Thái thành lập ngày 20/12/1978 theo quyết định số 675/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái. Từ khi thành lập trường đã 3 lần di chuyển địa điểm. Được sự quan tâm của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, phát huy nội lực nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn xây dựng trường ngày càng phát triển đạt được những thành tích đáng kể.
Được sự quan tâm của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng mới cho trường nhiều hạng mục công trình phục vụ giảng dạy, học tập. Đội ngũ cán bộ giáo viên được tăng cường, trường đã đạt nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, UBND tỉnh, Thành uỷ, của các tổ chức đoàn thể…

===========================================================================================

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán – TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
Website: http://www.cdkttctn.edu.vn