Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ
Mã trường: CPP
Giới thiệu sơ lược

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ, tiền thân là trường Trung học Kinh tế Vĩnh Phú được thành lập theo Quyết định số 322/QĐ-CN ngày 24/9/1984 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú. Địa điểm của trường đặt tại xã Yên Lập, huyện Vĩnh Lạc (nay thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Từ tháng 7/1994 đến nay, trường được UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển địa điểm về phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì.
Tháng 01/1997, tỉnh Phú Thọ được tái lập, trường được đổi tên thành trường Trung học Kinh tế Phú Thọ theo Quyết định số 116/QĐ-UB ngày 29/01/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Năm 1999, trước yêu cầu đổi mới về đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công ngiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2010 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 20/6/1998 của Ban thường vụ tỉnh ủy và Quyết định số 2163/1998/QĐ-UBND của UBND tỉnh, mạng lưới các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề của tỉnh được củng cố sắp xếp lại. Theo đó ngày 11/11/1999 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký Quyết định số 3246/1999/QĐ-UB đổi tên trường Trung học Kinh tế Phú Thọ thành trường Trung học Kinh tế và Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3 863 839 – Fax:(0210) 3 863 839
Email: info@caodangkinhtept.edu.vn
Website: http://caodangkinhtept.edu.vn