Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Trường CĐ Hóa chất

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Hóa chất
Mã trường: CCA
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Hóa Chất

logo Trường Cao đẳng Hóa Chất

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Hóa chất được thành lập ngày 15/5/1973 theo Quyết định của Tổng cục Hóa chất. Ngày 25/3/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký quyết định nâng cấp thành Trường Trung học Công nghiệp Hóa chất. Ngày 01/9/2008, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất trực thuộc Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kỹ thuật viên bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các thành phần kinh tế khác, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, trường đã tạo dựng được cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường sư phạm tốt trong giáo dục và đào tạo. Trường luôn cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo.  Tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ khi thành lập trường đến nay: Trên 25.000 công nhân kỹ thuật lành nghề và kỹ thuật viên, Trung cấp chuyên nghiệp trên 3000 học sinh, Cao đẳng 648 sinh viên.

===========================================================================================

Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3786212. Fax: 0210.3786218
Website:  www.ccipt.edu.vn